Thelephora terrestris (Plesňák zemní)

Typická houba iniciálních sukcesních stadií, roste velmi hojně na narušených stanovištích, lesních školkách, čerstvě zelesněných pasekách, pískovnách apod. Konkurenčně slabý, během sukcese rychle podléhá tlaku specializovanějších druhů. Druh tvořící mykorhizu se širokým spektrem jehličnatých a listnatých dřevin. Ve vzrostlých lesích bývá k nalezení na místech s narušenou vrstvou humusu (úvozy cest, vymletá koryta, konvexní tvary terénu). Vyhýbá se bazickým půdám, na kterých lze častěji nalézt podobný plesňák karafiátový (Thelephora caryophyllea), vzácněji však mohou růst i pospolu.

 

Thelephora terrestris

Thelephora terrestris Lítovská Výsypka, sub Pinus, 14.8.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Thelephora terrestris

Thelephora terrestris NPP Swamp, zarůstající přechodové rašeliniště, sub Pinus, Betula, 22.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Thelephora terrestris

Thelephora terrestris NPP Swamp, okraj rašeliniště, sub Pinus, Betula, 25.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Thelephora terrestris

Thelephora terrestris Mikulov, Nové Město, výsadba smrku pichlavého, příkop při lesní cestě, sub Betula, Picea pungens, 10.8.2014, (c) Lucie Zíbarová