Thelephora caryophyllea (Plesňák karafiátový)

Roztroušeně se vyskytující druh mykorhizní houby rostoucí pod listnáči a jehličnany, především na minerálních, spíše bazických či těžších půdách, na písčitém podloží se obvkle vyskytuje kolem cest. Typikcý druh narušených stanovišť (opuštěné lomy, výsypky apod.). Uvedený v Červeném seznamu makromycetů v kategorii CR - kriticky ohrožený druh. Podobný a mnohem hojnější plesňák zemní (Thelephora terrestris) se odlišuje tlustšími, svrchu chlupatými plodnicemi, které nejsou zřetelně nálevkovité, zvrásněným hymenoforem a mikroznaky.

 

Thelephora caryophyllea

Thelephora caryophyllea PR Kostelecké bory, reliktní bor, okraj cesty,, sub Betula, Pinus, 8.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Thelephora caryophyllea

Thelephora caryophyllea Proboštov, odkaliště, sub Betula, Populus tremula, Alnus, 12.11.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Thelephora caryophyllea

Thelephora caryophyllea (mladá plodnice) Lítovská výsypka, sub Pinus, Betula, 21.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Thelephora caryophyllea

Thelephora caryophyllea Podkrušnohorská výsypka, sub Salix caprea, 1.7.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Thelephora caryophyllea

Thelephora caryophyllea Dobřín, rekultivovaná pískovna, sub Pinus, 24.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Thelephora caryophyllea

Thelephora caryophyllea (mladá plodnice) Podkrušnohorská výsypka, sub Alnus, Picea omorica, 17.8.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Thelephora caryophyllea

Thelephora caryophyllea Vodní dílo Jirkov, porost náletových dřevin, sub Salix caprea, Betula, 4.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Thelephora caryophyllea

Thelephora caryophyllea Stráž nad Nežárkou, spontánní sukcese v pískovně, 29.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Thelephora caryophyllea & T. terrestris

Thelephora caryophyllea (vlevo) Thelephora terrestris (vpravo) Provodín, mechatá cesta v pískovně, sub Pinus, 2.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Thelephora caryophyllea & T. terrestris

Thelephora caryophyllea (vlevo) Thelephora terrestris (vpravo) Provodín, mechatá cesta v pískovně, sub Pinus, 2.10.2014, (c) Lucie Zíbarová