Tarzetta catinus (Zvonkovka žlutavá)

Roztroušeně se vyskytující vřeckovýtrusá houba rostoucí pod listnáči, častěji na živinami úživnějších půdách. Zvonkovka číškovitá (Tarzetta cupularis) je drobnější, se zřetelněji kulovitými plodnicemi, hrubě otrubičnatým vnějším povrchem plodnic a širšími výtrusy. Velmi podobná zvonkovka okrová (Tarzetta spurcata) se liší apikálně nepravidelně laločnatými a větvenými parafýzami. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii VU (zranitelný druh).

 

Tarzetta catinus

Tarzetta catinus PP Údolí Podbradeckého potoka, lužní les, sub Tilia, Populus, 8.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Tarzetta catinus

Tarzetta catinus NPP U nového mlýna, dubohabřina, sub Carpinus, 17.6.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Tarzetta catinus

Tarzetta catinus NPP U nového mlýna, dubohabřina, sub Carpinus, 17.6.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Tarzetta catinus

Byssonectria deformis (spory, H2O a Melzerovo reagens, 1000x), 13.6.2019, (c) Lucie Zíbarová