Tympanis alnea (Nahloučenka olšová)

Nenápadná vřeckovýtrusá houba rostoucí na mrtvém dřevě olše a některých růžovitých dřevin (jabloň), typicky na neodkorněných větvích. Patrně nejhojnější zástupce r. Tympanis u nás.

 

Tympanis alnea

Tympanis alnea PR Neratovské louky, potoční luh, větev Alnus, 24.4.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Tympanis alnea

Tympanis alnea (primární spory a askokonidie, Melzerovo reagens, 1000x) 24.4.2019, (c) Lucie Zíbarová