Scutellinia crinita (Kosmatka jelení)

Nejhojnější druh kosmatky rostoucí po celý rok především na vlhkém, rozloženém dřevě, méně na půdě. Od ostatních druhů kosmatek (viz např. Scutellinia scutellata, Scutellinia olivascens) se pozná pouze mikroskopicky (tvar, velikost a ormamentika výtrusů, délka a počet kořenů chloupků..).

 

Scutellinia crinita

Scutellinia crinita NPR Libický luh, tvrdý luh, padlý kmínek Tilia, 31.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Scutellinia crinita

Scutellinia crinita Těchlovice, květnatá bučina, zbytky dřeva Fagus, 7.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Scutellinia crinita

Scutellinia crinita PR Království, tvrdý luh, kmen Fraxinus, 24.7.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Scutellinia crinita

Scutellinia crinita (spory, cotton blue, 1000x), 14.7.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Scutellinia crinita

Scutellinia crinita NPR Salajka, jedlobučina, větev Fagus, 22.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Scutellinia crinita

Scutellinia crinita Liberec, Opičák, lužní les, fragment kmene Salix, 24.7.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Scutellinia crinita

Scutellinia crinita NPR Šúr [SK], mokřadní olšina, vlhká větev Alnus, 7.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Scutellinia crinita

Scutellinia crinita NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně, olšina, padlý mechatý kmen olše, 15.5.2012, (c) Lucie Zíbarová