Peziza saniosa (Řasnatka modromléčná)

Syn.: Galactinia saniosa

Vzácná (či přehlížená) řasnatka rostoucí od léta do podzimu na holé půdě či mezi mechem pod listnáči na vápnitých, vlhčích a těžších půdách. Význačná modravým latexem, jež plodnice roní po poranění a mikroskopicky bigutulátními (se dvěma kapénkami) sporami s hrubou, poněkud nepravidelnou, bradavčtitou ornamentikou, cca 14-16 x 7-8 μm. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh). V literatuře jsou uváděny další dva druhy s obdobným zbarvením latexu např. Peziza badiofusca s odstíny více do červena a pravidelnější ornamentikou výtrusů a Peziza badiofuscoides s hnědavým vnějším povrchem plodnic a sporami s prodlouženým bradavkami, které jsou více či méně anastomózované. Na obdobných stanovištích rostou často i řasnatka síromléčná (Peziza succosa) a ř. Micheliova (Peziza michelii) se žlutým latexem.

 

Peziza saniosa

Peziza saniosa PR Šmatlavé uhlisko (SK), dubohabřina, sub Quercus, Carpinus, 18.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Peziza saniosa

Peziza saniosa NPP Jeskyně na Pomezí, květnatá bučina, silně rozložený kmen Fagus, 15.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Peziza saniosa

Peziza saniosa Verneřice, Bobří soutěska, suťový les, sub Tilia, Fagus, 6.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Peziza saniosa

Peziza saniosa Kašperské hory, lesní prameniště, sub Picea, Betula, 5.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Peziza saniosa

Peziza saniosa (spory, cotton blue, 1000x) Verneřice, Bobří soutěska, suťový les, sub Tilia, Fagus, 6.8.2016, (c) Lucie Zíbarová