Ciboria coryli (Jehnědka lísková)

Drobná vřeckovýtrusá houba rostoucí časně na jaře na loňských samčích jehnědách lísky. Podobné druhy: např. jehnědka olšová (Ciboria caucus) se kromě jehněd jiných stromů vyskytuje celkem běžně i na jehnědách lísky. Patrně je o něco časnější než j. olšová. Přesná determinace vyžaduje studium mikroskopických znaků (j. lísková má výrazně větší spory cca 13.5-17 x 6-7 μm).

 

Ciboria coryli

Ciboria coryli Raná, křovinatá mez, jehnědy Corylus, 5.1.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Ciboria coryli

Ciboria coryli Nová Ves u Ústí nad Labem, mez s lískou, jehnědy Corylus avellana, 17.2.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Ciboria coryli

Ciboria coryli Nová Ves u Ústí nad Labem, mez s lískou, jehnědy Corylus avellana, 17.2.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Ciboria coryli

Ciboria coryli Radostice, mez s lískou, jehnědy Corylus avellana, 8.3.2013, (c) Lucie Zíbarová