Skeletocutis semipileata agg. (Kostrovka polokloboukatá)

Incl.: Skeletocutis nemorosa, Skeletocutis futilis

Syn.: Skeletocutis nivea s. auct.

Hojný polorozlitý až zcela rozlitý ± jednoletý choroš rostoucí na dřevě listnáčů, velmi často jasanu (Fraxinus excelsior) s těžištěm výskytu v nižších polohách. Způsobuje bílou hnilobu. Druh nápadný velmi malými póry a velmi úzkými alantoidními výtrusy. Komplex Skeletocutis nivea zahrnuje více morfologicky nerozlišitelných druhů, pravá Skeletocutis nivea je východoasijským druhem, ve střední Evropě se vyskytuje Skeletocutis semipileata a S. nemorosa. Zatímco první druh roste na různých dřevinách, druhý preferuje jasany.

 

Skeletocutis nivea

Skeletocutis cf. nemoralis NPR Libický luh, tvrdý luh, padlý kmen jasanu, 13.5.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Skeletocutis nivea

Skeletocutis cf. nemoralis Černý vrch u Želnavy, horský suťový les, kmen Fraxinus, 22.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Skeletocutis nivea

Skeletocutis cf. semipileata (zcela rozlitá forma) NPR Ruda, smíšený porost u břehu rybníka, větev Quercus, 18.7.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Skeletocutis nivea

Skeletocutis cf. semipileata PR Vysoký Kámen, suťová bučina, větev Fagus, 18.9.2012, (c) Lucie Zíbarová