Skeletocutis cummata (Kostrovka severská)

Syn.: Skeletocutis ochroalba s. auct. eur.

Velmi vzácný choroš se severským rozšířením, rostoucí na mrtvém dřevě jehličnanů. Nápadný velmi drobnými póry a úzkými alantoidními výtrusy (3–4.5 × 0.7 μm). Mikroskopicky (a zčásti i makroskopicky) je velmi podobná kostrovka polokloboukatá (Skeletocutis nivea) rostoucí na listnáčích. Plodnice mohou svrchu připomínat mladý troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola).

 

Skeletocutis ochroalba

Skeletocutis cummata NPR Žofinka, podmáčená smrčina, padlý kmínek Picea, 13.8.2012, (c) Lucie Zíbarová