Spongipellis spumeus s.l. (Plstnatec pěnový)

Syn.: Sarcodontia spumea

Vzácnější jednoletý choroš rostoucí na dřevě různých listnáčů (dub, javor, jilm, jírovec), obvykle ještě na živých, či čerstvě odumřelých stromech. Rod plstnatec (Spongipellis), jehož je u nás relativně nejhojnějším zástupcem, je význačný dužninou složenou ze dvou vrstev a silnostěnnými cyanofilními, neamyloidními výtrusy (jedná se nicméně o polyfyletický rod a navíc jeho jádro bylo synonymizováno s kornatcovitým rodem Sarcodontia). Ve střední Evropě jsou přítomné dva velmi podobné druhy - Spongipellis profissilis na (především?) topolech a většími výtrusy a bazidiemi a Spongipellis spumeus s. str. na ostatních dřevinách. Od příbuzných (a podstatně vzácnějších) druhů (Spongipellis delectans, S. litschaueri, S. pachyodon) se pozná masitými plodnicemi s ±pravidelnými póry.

 

Spongipellis spumeus

Spongipellis spumeus Havraní ostrov, lužní les, kmen Populus, 15.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Spongipellis spumeus

Spongipellis spumeus Havraní ostrov, lužní les, kmen Populus, 6.8.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Spongipellis spumeus

Spongipellis spumeus NPR Kohoutov, květnatá bučina, padlý kmen Fagus, 22.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Spongipellis spumeus

Spongipellis spumeus PR Ostrovné lúčky [SK], břeh štěrkovny, větev živého Populus, 5.11.2018 , (c) Lucie Zíbarová

 

Spongipellis spumeus

Spongipellis spumeus Obírka, suťový les, živý kmínek Acer pseudoplatanus, 14.8.2016, (c) Lucie Zíbarová