Spongipellis spumeus (Plstnatec pěnový)

Syn.: Sarcodontia spumea

Vzácnější jednoletý choroš rostoucí na dřevě různých listnáčů (dub, javor, jilm, jírovec), obvykle ještě na živých, či čerstvě odumřelých stromech. Rod plstnatec (Spongipellis), jehož je u nás relativně nejhojnějším zástupcem, je význačný dužninou složenou ze dvou vrstev a silnostěnnými cyanofilními, neamyloidními výtrusy (podle součaného stavu znalostí se nicméně jedná o polyfyletický rod a jednotlivé druhy patří do různých čeledí). Ve střední Evropě jsou přítomné dva velmi podobné druhy - plstnatec topolový (Spongipellis profissilis) na (především?) topolech a většími výtrusy a bazidiemi a p. pěnový v úzekém pojetí (Spongipellis spumeus s. str.) na ostatních dřevinách. Od příbuzných (a podstatně vzácnějších) druhů (Spongipellis delectans, S. litschaueri, S. pachyodon) se pozná masitými plodnicemi s ±pravidelnými póry.

 

Spongipellis spumeus

Spongipellis spumeus NPR Kohoutov, květnatá bučina, padlý kmen Fagus, 22.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Spongipellis spumeus

Spongipellis spumeus Obírka, suťový les, živý kmínek Acer pseudoplatanus, 14.8.2016, (c) Lucie Zíbarová