Tyromyces kmetii (Bělochoroš Kmeťův)

Vzácný jednoletý choroš rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů (buk, líska, lípa, habr, .. ). Nápadný měkkými oranžovými a plstnatými plodnicemi. Způsobuje bílou hnilobu. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh).

 

Tyromyces kmetii

Tyromyces kmetii Dluhoště, Dálava, křovité vrby, kmínek Salix, 26.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Tyromyces kmetii

Tyromyces kmetii PR Libochovka, květnatá bučina, kmen Fagus, 13.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Tyromyces kmetii

Tyromyces kmetii Mikolovice, acidofiní bučina, alej jeřábů při cestě, báze mrtvého kmen Sorbus aucuparia, 8.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Tyromyces kmetii

Tyromyces kmetii NPR Žofínský prales, jedlobučina, silná větev Fagus, 17.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Tyromyces kmetii

Tyromyces kmetii Východná, Kundrátovo, [SK], smrčina na bývalých pastvinách, ležící větev listnáče, 21.8.2019, (c) Lucie Zíbarová