Heterobasidion abietinum (Kořenovník jedlový)

Kryptický druh z okruhu kořenovníku vrstevnatého (Heterobasidion annosum agg.) rostoucí na jedli (Abies), velmi vzácně i na jiných substrátech. Makroskopicky význačný většími póry (oproti kořenovníku smrkovému - Heterobasidion parviporum) a kloboukem bez červenohnědých odstínů (oproti kořenovníku vrstevnatému - Heterobasidion annosum s. str.). Rozlišení je v praxi nicméně dosti složité a některé plodnice nelze bez genetických metod spolehlivě určit.

 

Heterobasidion abietinum

Heterobasidion abietinum PR Polom, jedlobučina, báze pahýlu Abies, 13.8.2016, (c) Lucie Zíbarová (conf. DNA)