Heterobasidion annosum (Kořenovník vrstevnatý)

Velmi hojný a hospodářsky významný choroš způsobující kořenovou hnilobu jehličnanů, méně často listnáčů. Druh v tradičním širokém pojetí zahrnuje více biologických druhů lišících se mj. preferencí hostitele (Heterobasidion parviporum, Heterobasidion abietinum). Kořenovník vrstvenatý v úzkém pojetí (Heterobasidion annosum s. str.) roste převážně na borovicích, méně často na listnáčích (z těchto tří druhů má nejširší ekologickou niku) a jiných jehličnanech a vyznačuje se relativně velkými póry a červenohnědým povrchem klobouku.

 

Heterobasidion annosum

Heterobasidion annosum NPP Jestřebské slatiny, kulturní bor, pařez Pinus, 26.10.2018, (c) Lucie Zíbarová