Antella niemelaei (Outkovečka Niemeläeova)

Syn.: Antrodiella niemelaei

Vzácný rozlitý choroš rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů ve společnosti kožovek (Hymenochaete s.l.), především kožovky tabákové (Hydnoporia tabacina), méně často kožovky svraskalé (Hymenochaete corrugata). Způsobuje bílou hnilobu. V ČR typicky v podmáčených porostech křovitých vrb. Všechny lokality leží v jihozápadní části Čech. Nápadná ekologií a velkými póry. Makroskopicky podobná pórnatka jemná (Ceriporiopsis consobrina) roste často na podobných stanovištích, má plodnice s měkčí konsistencí (monomitický hyfový systém) a odlišné mikroznaky. Outkovka vrbová (Antrodia macra) způsobuje hnědou hnilobu. Podobnou vazbu na kožovku tabákovou má např. i masenka lišejníková (Hypocreopsis lichenoides), masenka kožovkomilná (Hypocrea parestonica) a masenka estonská (Hypocrea estonica).

 

Antella niemelaei

Antella niemelaei Rašeliniště Babice-Číhaná, křovité vrby, větev Salix, soc. Hydnoporia tabacina, 22.10.2021, (c) Lucie Zíbarová