Postia tephroleuca (Bělochoroš našedlý)

Syn.: Oligoporus tephroleucus, Postia lactea?

Hojný druh jednoletého choroše rostoucí na dřevě nejrůznějších listnáčů, vzácněji i jehličnanů. Způsobuje hnědou hnilobu. Často mívá našedlý až nahnědlý povrch kloubouku a není hořký, od podobných bělochorošů z rodu Postia se však pozná spolehlivě hlavně mikroskopicky - hyfový systém monomitický; hyfy s přezkami; hymeniální cystidy chybí; bazidie tetrasporické; spory válcovité až téměř alantoidní (rohlíčovité) 4.5-6 x 1-1.5 μm. Zbarvení klobouk dosti variabilní, plodnice s bílým povrchem klobouku se někdy odlišují jako samostatný druh Postia lactea. Makroskopicky podobný bělochoroš sněhobílý (Tyromyces chioneus) se vyznačuje mj. bílou hnilobou a širšími sporami (často má i nasládlý pach). Viz též bělochoroš cystidonosný (Postia balsamea).

 

Oligoporus tephroleucus

Postia tephroleuca (lactea?) EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, suťový les, kmen Picea, 28.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus tephroleucus

Postia tephroleuca NPP Polabská černava, olšina, kmen Alnus, 28.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus tephroleucus

Postia tephroleuca PR Libochovka, dubohabřina, kmen Carpinus, 14.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus tephroleucus

Postia tephroleuca PR Ostrovné lúčky [SK], výsadba borovice, kmínek Pinus, 4.11.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus tephroleucus

Postia tephroleuca NPR Horný les [SK], tvrdý luh, padlý kmen Populs, 11.11.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus tephroleucus

Postia tephroleuca PR Kostelecké bory, reliktní bor, padlý kmen Pinus, 15.10.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus tephroleucus

Postia tephroleuca PR Dunajské ostrovy [SK], měkký luh, kmínek Acer negundo, 8.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus tephroleucus

Postia tephroleuca NPR Břehyně-Pecopala, květnatá bučina, padlý kmen Fagus, 30.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus tephroleucus

Postia tephroleuca PP Nemošická stráň, dubohabřina, spodní strana padlého kmene Populus, 9.3.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Oligoporus tephroleucus

Postia tephroleuca NPR Ruda, blatkový bor, padlý kmen Pinus, 6.10.2012, (c) Lucie Zíbarová