Tyromyces fumidiceps (Bělochoroš poříční)

Dosti vzácný choroš rostoucí od pozdního léta do podzimu na mrtvém dřevě různých listnáčů typicky v zaplavovaných částech lužních lesů. Význačný obvykle šedavým povrchem klobouku a zejména eliptickými sporami (3-4 × 2.5-3 μm). Podobné druhy - např. bělochoroš našedlý (Oligoporus tephroleucus) či bělochoroš sněhobílý (Tyromyces chioneus) - mají užší alantoidní spory. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh).

 

Tyromyces fumidiceps

Tyromyces fumidiceps NPR Vrapač, tvrdý luh, kmen Fraxinus, 20.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Tyromyces fumidiceps

Tyromyces fumidiceps NPR Vrapač, tvrdý luh, kmen Fraxinus, 20.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Tyromyces fumidiceps

Tyromyces fumidiceps NPR Šúr [SK], mokřadní olšina, kmen Alnus, 6.11.2019, (c) Lucie Zíbarová