Trichaptum abietinum (Bránovitec jedlový)

Velmi hojný jednoletý choroš rostoucí na mrtvém, nedávno odumřelém dřevě jehličnanů, nejčastěji smrku (méně často modřínu či borovic), velmi vzácně i listnáčů. Způsobuje bílou voštinovou hnilobu. Druh nápadný fialovým hymeniem, ve stáří však může vybledat. Od podobného bránovitce hnědofialového (Trichaptum fuscoviolaceum), rostoucího častěji na borovicích, se pozná tím, že póry b. jedlového jsou drobnější, pravidelné a dosahují až k okraji plodnice, zatímco u b. hnědofialového jsou více či méně roztrhané a přecházejí alespoň u okraje plodnice v lišty. Severský bránovitec Trichaptum laricinum s hymenoforem v pravidelných lištách se ve střední Evropě nevyskytuje. Viz bránovitec dvoutvarý (Trichaptum biforme). Jako sukcesor (či parazit?) se v okolí či na starých plodnicích bránovitce velmi vzácně vyskytují outkovečky Antrodiella parasitica a Antrodiella pallasii. V okolí odumírajících plodnic bránovitců se nápadně často vyskytuje též kostrovka šedavá (Skeletocutis carneogrisea) či k Kühnerova (Skeletocutis kuehnerii).

 

Trichaptum abietinum

Trichaptum abietinum PR Polom, květnatá bučina, kmen Picea, 28.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Trichaptum abietinum

Trichaptum abietinum NPR Červené Blato, podmáčená smrčina, větev Picea, 22.7.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Trichaptum abietinum

Trichaptum abietinum PR Polom, květnatá bučina, kmen Picea, 28.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Trichaptum abietinum

Trichaptum abietinum NP Šumava, Spáleniště, kulturní smrčina, kmen Picea, 4.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Trichaptum abietinum

Trichaptum abietinum Střížovický vrch, kulturní smíšený les, opadlá větev Pinus nigra, 5.8.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Trichaptum abietinum

Trichaptum abietinum NP Šumava, Spáleniště, kulturní smrčina, kmen Picea, 4.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Trichaptum abietinum fuscoviolaceum

Trichaptum fuscoviolaceum (nahoře) a Trichaptum abietinum (dole) NPP Hrabanovská černava, kulturní bor, kmen Pinus, 18.4.2021, (c) Lucie Zíbarová