Flagelloscypha donkii (Číšovec Donkův)

Patrně přehlížená vemi drobná cyfeloidní houba rostoucí na opadu a rostlinných zbytcích. Určování druhů v rámci rodu je dosti komplikované i na základě mikroskopických znaků. Podobný a patrně mnohem hojnější je číšovec nejmenší (Flagelloscypha minutissima) s bisporickými basidiemi a rostoucí zpravidla na dřevě.

 

Flagelloscypha donkii

Flagelloscypha donkii NPP Dlouhopolsko, střídavě vlhká louka, lodyha Symphytum, 30.5.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Flagelloscypha donkii

Flagelloscypha donkii NPP Dlouhopolsko, střídavě vlhká louka, lodyha Symphytum, 30.5.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Flagelloscypha donkii

Flagelloscypha donkii NPR Pochválovská stráň, dubohabřina, list Quercus, 10.10.2014, (c) Lucie Zíbarová