Episphaeria fraxinicola (Číšovec jasanový)

Drobná číšovcovitá houba rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů (nejčastěji, nikoli však výhradně, jasanů) typicky na starých plodnicích pyrenomycetů nebo v jejich okolí. Význačný ekologií, hnědými výtrusy a ornamentovanými chloupky. Mikroskopicky podobný číšovec topolový (Phaeosolenia densa) má trubicovité plodnice, roste především (ve střední Evropě výhradně?) na dřevě topolů; číšovec bledý (Crepidotus pallidus) má ornamentované výtrusy.

 

Episphaeria fraxinicola

Episphaeria fraxinicola PP Panenský les, tvrdý luh, větev Fraxinus, 3.3.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Episphaeria fraxinicola

PR Ostrovné lúčky [SK], měkký luh, větev Fraxinus, 4.11.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Episphaeria fraxinicola

Episphaeria fraxinicola PP Stráně Hlubokého dolu, dubohabřina, větev Fraxinus, 9.6.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Episphaeria fraxinicola

Episphaeria fraxinicola PP Panenský les, tvrdý luh, větev Fraxinus, 3.3.2019, (c) Lucie Zíbarová