Arrhenia acerosa s. l. (Mecháček pozemní)

Nenápadná lupenatá houba rostoucí roztroušeně na podzim na zemi mezi mechem, na stéblech trav, větvičkách apod. Od ostatních mecháčků z r. Arrhenia s postranním či redukovaným třeněm se liší dobře vyvinutými lupeny. Komplex více jak deseti kryptických druhů. Podobný může být i mecháček mechový (Rimbachia bryophila) s více redukovanými lupeny a téměř kulovitými výtrusy.

 

Arrhenia acerosa var. acerosa

Arrhenia acerosa s.l. Obírka, kětnatá bučina, okraj lesní cesty, v nízkém mechu, 15.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Arrhenia acerosa var. tenella

Arrhenia acerosa s.l. Nová ves u Loun, potoční luh, silně zetlelý kmen Populus, 21.10.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Arrhenia acerosa var. acerosa

Arrhenia acerosa s.l. NP Krkonoše, Labský důl, Harrachova jáma, v nízkém mechu, 21.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Arrhenia acerosa var. acerosa

Arrhenia acerosa s.l. Nepomyšl, zarůstající pískovna, stéblo Calamagrostis, 29.10.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Arrhenia acerosa var. acerosa

Arrhenia acerosa s.l. Doksy, zámecký park, na zemi, v nízkém mechu, sub Rhododendron, 29.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Arrhenia acerosa var. acerosa

Arrhenia acerosa s.l. NPP Jestřebské slatiny, podmáčená březina, pěšina, v nízkém mechu, 11.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Arrhenia acerosa var. acerosa

Arrhenia acerosa s.l. Nepomyšl, zarůstající pískovna, stéblo Calamagrostis, 29.10.2015, (c) Lucie Zíbarová