Crepidotus kubickae (Trepkovitka Kubičkova)

Syn.: Crepidotus cesatii var. subsphaerosporus

Roztroušeně se vyskytující druh rostoucí po většinu roku na mrtvém dřevě jehličnanů, vzácně i listnáčů. Od běžné trepkovitky Cesatiho (Crepidotus cesatii) se odlišuje více elitpickým tvarem výtrusů a heterogennější ornamentikou výtrusů. Někteří autoři ovšem oba druhy považují za totožné.

 

Crepidotus kubickae

Crepidotus kubickae PR Komáří vrch, horská bučina, kmen Picea, 15.7.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus kubickae

Crepidotus kubickae NP České Švýcarsko, Kostelní stezka, inverzní smrčina, padlý kmen Picea, 16.10.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus kubickae

Crepidotus kubickae PR Komáří vrch, horská bučina, kmen Picea, 15.7.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus kubickae

Crepidotus kubickae PR Komáří vrch, horská bučina, kmen Picea, 15.7.2018, (c) Lucie Zíbarová