Crepidotus cesatii (Trepkovitka Cesatiho)

Velmi hojný druh rostoucí na mrtvém dřevě různých listnáčů, vzácně i jehličnanů v různých biotopech, od nížin do hor, často na tenkých trčících větvičkách. Od podobných druhů se pozná pouze mikroskopicky. Viz trepkovitka Kubičkova (Crepidotus kubickae) s méně kulatými výtrusy s mírně odlišnou ornamentikou a růstem typicky na jehličnanech. Další drobnější bílé nehygrofánní trepkovitky jsou např. trepkovitka měnlivá (Crepidotus variabilis), t. běloučká (Crepidotus epibryus), t. Bresadolova (Crepidotus versutus), či t. hlínolupenná (Crepidotus caspari). Další druhy mají hygrofánní pokožku (např. Crepidotus mollis, Crepidotus applanatus) nebo zbarvené plodnice (např. Crepidotus luteolus, Crepidotus crocophyllus). Podobné plodnice tvoří i mechovka Hobsonova (Crepidotus hobsonii), hlíva nejbělejší (Cheimonophyllum candidissimum) či mecháček mechový (Rimbachia arachnoidea).

 

Crepidotus cesatii

Crepidotus cesatii PP Eváňská rokle, lesní lem, větev Rosa, 28.12.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus cesatii

Crepidotus cesatii NPR Libický luh, měkký luh, opadlá větev Salix, 7.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus cesatii

Crepidotus cesatii PR Gajc [SK], měkký luh, trčící větev Corylus, 14.11.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus cesatii

Crepidotus cesatii PR Loužek, tvrdý luh, větvička Fraxinus, 19.2.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus cesatii

Crepidotus cesatii Podkrušnohorská výsypka, větévka Tilia, 17.8.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus cesatii

Crepidotus cesatii Libochovany, porost teplomilných křovin, větev Cornus sanguinea, 5.6.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus cesatii

Crepidotus cesatii PR Dunajské ostrovy [SK], měkký luh, opadlá větev Ulmus?. 8.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus cesatii

Crepidotus cesatii Chotyně, rekultivovaná skládka, větev Cytisus scoparius, 31.8.2018, (c) Lucie Zíbarová