Panellus mitis (Pařezník jemný)

Roztroušeně se vyskytující druh rostoucí od podzimu do zimy na dřevě jehličnanů, nejčastěji smrku. Od hnědavého pařezníku obecného (Panellus stipticus), rostoucího na listnáčích, se pozná mírnou chutí a bělavými plodnicemi, od podobných trepkovitek (Crepidotus spp.) vždy dobře vyvinutým třeněm i u dospělých plodnic a bělavým výtrusným prachem. Na dřevě jehličnanů roste i obvykle mnohem větší hlíva ušatá (Pleurocybella porrigens).

 

Panellus mitis

Panellus mitis Soumarský most, kulturní les, kmínek Picea, 11.10.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Panellus mitis

Panellus mitis NPR Břehyně-Pecopala, mladý kulturní bor, padlý kmínek Pinus, 15.11.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Panellus mitis

Panellus mitis Horní Malá Úpa, kulturní smrčina, větev Picea, 26.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Panellus mitis

Panellus mitis NPR Břehyně-Pecopala, mladý kulturní bor, padlý kmínek Pinus, 15.11.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Panellus mitis

Panellus mitis NPR Velká Niva, kulturní les, ořezaná větev Picea, 25.10.2022, (c) Lucie Zíbarová