Phellodon niger (Lošáček černý)

Lošákovitá houba rostoucí od léta do podzimu pod jehličnany (smrk, méně borovice), méně často listnáči (buk). V některých částech ČR se vyskytuje roztroušeně (např. j. Čechy), jinde zcela chybí (zejména v oblastech ovlivněných imisemi). Význačný na řezu černou dužninou i v klobouku a její modrozelenou reakcí na roztok KOH. Viz též lošáček tmavý (Phellodon connatus) a lošáček statný (Phellodon confluens). Uvedený v Červeném seznamu makromycetů v kategorii NT (téměř ohrožený druh).

 

Phellodon niger

Phellodon niger Svojše, kulturní smíšený les, sub Picea, Pinus, 4.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Phellodon niger

Phellodon niger PP Maštale, kulturní smrčina, sub Picea, 11.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Phellodon niger

Phellodon niger Dluhoště, kulturní smrčina, sub Picea, 9.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Phellodon niger

Phellodon niger (spory, Melzerovo reagens) 11.8.2016, (c) Lucie Zíbarová