Phellodon confluens (Lošáček statný)

Vzácnější lošákovitá houba rostoucí pod listnáči (zejména duby), často na rybničních hrázích. Dužnina na řezu šedavá, nikoli černá, nemění bavu s KOH. Při zasychání voní po Maggi koření. Lošáček tmavý (Phellodon connatus) je hojnější, roste častěji pod jehličnany a má subtilnější plodnice a kontrastujícími bělavými ostny, l. černý (Phellodon niger) má plodnice v mládí s modrofialovým nádechem a černou dužninu, l. číškovitý (Phellodon tomentosus) má kruhatý klobouk. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů v kategorii EN (ohrožený druh), zároveň je chráněný podle vyhlášky MŽP 395/1992 Sb. v kategorii kriticky ohrožený druh a zůstává i mezi druhy pro novelizaci vyhlášky o zvláště chráněných druzích..

 

Phellodon confluens

Phellodon confluens Kostelecké Horky, hráz rybníka, sub Quercus rubra, Quercus, Picea, 12.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Phellodon confluens

Phellodon confluens Kostelecké Horky, hráz rybníka, sub Quercus rubra, Quercus, Picea, 12.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Phellodon confluens

Phellodon confluens Kostelecké Horky, hráz rybníka, sub Quercus rubra, Quercus, Picea, 12.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Phellodon confluens

Phellodon confluens Kostelecké Horky, hráz rybníka, sub Quercus rubra, Quercus, Picea, 12.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Phellodon confluens

Phellodon confluens Kostelecké Horky, hráz rybníka, sub Quercus rubra, Quercus, Picea, 12.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Phellodon confluens

Phellodon confluens Kostelecké Horky, hráz rybníka, sub Quercus rubra, Quercus, Picea, 4.8.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Phellodon confluens

Phellodon confluens (spory, Melzerovo reagens, 1000x) 12.8.2016, (c) Lucie Zíbarová