Phlebia uda (Hrotnatečka žlutá)

Syn.: Mycoacia uda

Hojná kornatcovitá houba (z ostnitých druhů rodu Phlebia nejhojnější), známá z dřeva nejrůznějších listnáčů, vzácně i jehličnanů (Abies alba). Od podobných druhů se pozná pozitivní reakcí na KOH (vínové zbarvení) a mikroskopickými znaky. Podobné druhy - např. hrotnatečka sladkovonná (Phlebia nothofagi), h. zlatavá (Phlebia aurea), h. černavá (Phlebia fuscoatra), h. dvouvýtrusá (Phlebia bispora), Phlebia acanthocystis, h. hlavatá (Phlebia capitata) aj. Vzácnější hrotnatka zápašná (Sarcodontia crocea) roste převážně na živých jabloních, má delší ostny a nepříjemně zapáchá.

 

Phlebia uda

Phlebia uda NPR Křivé jezero, zetlelé dřevo listnáče, 22.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebia uda

Phlebia uda NPR Cahnov-Soutok, tvrdý luh, opadlá větev Fraxinus, 16.11.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebia uda

Phlebia uda Kyšperk, květnatá bučina, opadlá větev Acer, 12.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebia uda

Phlebia uda Houština u Mašťova, suťový les, kmínek Tilia, 29.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebia uda

Phlebia uda PR Gajc [SK], tvrdý luh, padlý kmen Quercus, 14.11.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebia uda

Phlebia uda Stoupno, mokřadní olšina, opadlá větev Alnus, 14.10.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebia uda

Phlebia uda NPR Vyšenské kopce, kmínek Corylus, 3.11.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebia uda

Phlebia uda Podkrušnohorská výsypka, kmínek Tilia, 7.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebia uda

Phlebia uda Mikulovický vrch, dubohabřina, větev Tilia, 15.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebia uda

Phlebia uda PP Podskala, suťový les, větev Acer, 28.9.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Phlebia uda

Phlebia uda Chocholná-Velčice [SK], potoční luh, větev listnáče, 27.8.2017, (c) Lucie Zíbarová