Vuilleminia cystidiata (Větvovka teplomilná)

Nenápadná kornatcovitá houba rostoucí na dřevě převážně růžovitých dřevin (v ČR hloh, růže, trnka), méně často jiných dřevin, konkrétně suchých větvích v koruně, vz. i na větvích ležících na zemi. Suché plodnice jsou často nápadně bělavé, příčně rozpraskané a s tmavým okrajem. Vzácnější, hlavně však spíše přehlížený druh, rostoucí v teplých oblastech v křovinách, lesních lemech a světlých lesích. Pod mikroskopem význačná alantoidními výtrusy (cca 13-16 x 3,5-4,5 μm) a špičatými cystidami v hymeniu. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh). Mnohem hojnější u nás je větvovka ojíněná (Vuilleminia comedens), typicky na dubech, ale i jiných dřevinách, včetně růžovitých, liší se nepřitomností cystid a většími sporami.

Vuilleminia cystidiata

Vuilleminia cystidiata Lipová u Brodců, teplomilná doubrava, větev Crataegus, 20.8.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Vuilleminia cystidiata

Vuilleminia cystidiata NPP U Nového mlýna, teplomilné křoviny, větev Crataegus, 12.8.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Vuilleminia cystidiata

Vuilleminia cystidiata Nepomyšl, pískovna, větev Rosa, 29.10.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Vuilleminia cystidiata

Vuilleminia cystidiata Chlum u Radonic, křovinatá stráň, větev Rosa canina aff., 25.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Vuilleminia cystidiata

Vuilleminia cystidiata Vápenný Podol, zarůstající haldy, větev Crataegus, 17.4.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Vuilleminia cystidiata

Vuilleminia cystidiata Bělušice, křovinatá mez, větev Crataegus, 21.3.2017, (c) Lucie Zíbarová