Vuilleminia comedens (Větvovka ojíněná)

Syn.: Vuilleminia alni

Velmi hojná kornatcovitá houba rostoucí na čerstvě odumřelých větvích listnáčů, nejčastěji dubů a olší, avšak i dalších dřevin. Plodnice se zakládají pod svrchní vrstovou kůry, kterou pak odchlipují. Dříve se rozlišovala jako samostatný druh větvovka olšová (Vuilleminia alni), moderni studie však oba druhy spojují do jednoho variabilního druhu, co se týče zbarvení i rozměrů výtrusů. V Evropě se vyskytuje sedm druhů: větvovka teplomilná (Vuilleminia cystidiata), v. lísková (Vuilleminia coryli), v. velkosporá (Vuilleminia megalospora), kornatec velkovýtrusý (Vuilleminia macrospora), Vuilleminia pseudocystidata a Vuilleminia nilsii. Ačkoliv jednotlivé druhy mají preference pro určité dřeviny, ke správnému určení jsou vždy nutné mikroskopické znaky (absence cystid, alantoidní spory).

 

Vuilleminia comedens

Vuilleminia comedens Chlum u Mladé Boleslavi, dubohabřina, větévka Quercus, 2.3.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Vuilleminia comedens

Vuilleminia comedens PR Dětanský chlum, rozvolněná doubrava, větev Quercus, 29.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Vuilleminia comedens

Vuilleminia comedens PR Dětanský chlum, rozvolněná doubrava, větev Quercus, 29.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Vuilleminia comedens

Vuilleminia comedens PR Holý vrch, teplomilné křoviny, větev Swida, 23.11.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Vuilleminia comedens

Vuilleminia comedens PR Čertova skála, dubohabřina, větev Quercus, 15.7.2019, (c) Lucie Zíbarová