Subulicystidium longisporum (Kornatec dlouhovýtrusý)

Hojná kornatcovitá houba rostoucí na dřevě listnáčů, méně často jehličnanů. Plodnice jsou bělavé, nepříliš pevně připojené k substrátu, poměrně řídké konsistence s pod lupou nápadně chlupaté od hojných cystid. Mikroskopicky dobře rozpoznatelný rod podle zašpičatělých cystid s typickými pravidelně rozmístěnými hranatými krystalky, jednotlivé druhy (viz např. Subulicystidium brachysporum, Subulicystidium perlongisporum) se poznají podle velikosti výtrusů. Vyriabilita velikosti výtrusů je však značná a podle mých zkušeností (LZ) lze sběry sebrané z jednoho totožného kmene v různých časových obodobích zařadit k různým druhům.

Subulicystidium longisporum

Subulicystidium longisporum NPR Libický luh, měkký luh, silně rozložený kmen Populus, 6.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Subulicystidium longisporum

Subulicystidium longisporum NPP Bílichovské údolí, okroticová bučina, větev Fagus, 26.6.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Subulicystidium longisporum

Subulicystidium longisporum NPP U Nového mlýna, jasenina, větev Fraxinus, 22.4.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Subulicystidium longisporum

Subulicystidium longisporum Mikulov v Krušných horách, acidofilní bučina, silně rozložený kmen Fagus, 18.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Subulicystidium longisporum

Subulicystidium longisporum Osek, acidofilní bučina, kmen Fagus, 28.5.2015, (c) Lucie Zíbarová