Peniophora cinerea (Kornatka popelavá)

Velmi hojná kornatcovitá houba rostoucí na dřevě listnáčů (buk, olše, vrba, lípa aj.), vzácně i jehličnanů, typicky na nedávno odumřelých často ještě neodkorněných větvích. Nejhojnější zástupce rodu u nás. Pravděpodobně komplex několika druhů. Nápadná přitisklými, neodchlipujícími se plodnicemi, bez nápadně odlišené bazální vrstvy a mikroznaky. Morfologicky je podobná např. kornatka kustovnicová (Peniophora lycii) odlišující se mikroskopicky (přítomnost dendrohyfidií, takřka kulovité lamprocystidy).

 

Peniophora cinerea

Peniophora cinerea NPP Ve Studeném, jedlobučina, větev Quercus, 10.7.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Peniophora cinerea

Peniophora cinerea NPP Medník, suťový les, větev Quercus, 7.7.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Peniophora cinerea

Peniophora cinerea NPP Medník, suťový les, větev Quercus, 7.7.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Peniophora cinerea

Peniophora cinerea NPP Kaproun, olšina, větev Alnus, 21.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Peniophora cinerea

Peniophora cinerea Solopysky, porost náletových dřevin, větev Populus tremula, 8.3.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Peniophora cinerea

Peniophora cinerea PR Maštale, kulturní smrčina s vtroušenou jedlí, větev Abies, 15.4.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Peniophora cinerea

Peniophora cinerea (forma?) Raná, step, větev Vibernum, 5.1.2018, (c) Lucie Zíbarová