Trechispora farinacea (Trechispora moučnatá)

Velmi hojná kornatcovitá houba rostoucí na dřeve listnáčů i jehličnanů, někdy i na starých choroších, rostlinných stoncích, řapících kapradin a jiných zbytcích vegetace. Plodnice se vyznačují bělavými, nažloutlými až okrovými odstíny a proměnlivým uspořádáním hymenoforu od takřka hladkého po zřetelně zoubkatý. Přesné určení vyžaduje mikroskop (význačné jsou zejména krátké a širkové hyfy v ostnech a drobné, mírně silnostěnné, hustě bradavčité, neamyloidní spory cca 3-4 x 2-2.5 μm). Viz též trechispora Stevensonova (Trechispora stevensonii) s výraznějšími zoubky a přítomností anamorfy a trechispora sněžná (Trechispora nivea) s hojnými krystalky v subikulu.

 

Trechispora farinacea

Trechispora farinacea NPP Jestřebské slatiny, podmáčená březina, kmen Populus tremula, 1.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Trechispora farinacea

Trechispora farinacea NPR Praděd, horská smrčina, kmen Picea, 31.5.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Trechispora farinacea

Trechispora farinacea PR Studený vrch, okraj suťového pole, kmen Picea, 1.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Trechispora farinacea

Trechispora farinacea Jirkov, Najštejn, acidofilní bučina, fragment kmene Fagus, 3.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Trechispora farinacea

Trechispora farinacea Ročov, květnatá bučina, padlý kmen Pinus, 17.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Trechispora farinacea

Trechispora farinacea NP Krkonoše, Svorová hora, horská smrčina, větev Picea, 7.9.2016, (c) Lucie Zíbarová