Trechispora stevensonii (Trechispora Stevensonova)

Celkem hojná kornatcovitá houba se zubatým až ostnitým hymenoforem. Od podobných druhů (např. trechispora moučnatá - Trechispora farinacea či trechispora sněžná - Trechispora nivea) v rámci rodu se pozná mikroznaky (přítomnost konidií, charakter hyf v subhymeniu, tvar a velikost výtrusů). Plodnice je často (nikoli však vždy!) doprovázena nepohlavním stádiem v podobně bělavých bochníčků. U nás patrně nejhojnější druh z ostnitých zástupců rodu po t. moučnaté.

 

Trechispora stevensonii

Trechispora stevensonii NPP Bílichovské údolí, květnatá bučina, větev Fagus, 16.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Trechispora stevensonii

Trechispora stevensonii PR Mokřady dolní Liběchovky, potoční luh, větev Populus, 30.7.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Trechispora stevensonii

Trechispora stevensonii Jirkov, Najštejn, acidofilní bučina, fragment kmene Fagus, 3.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Trechispora stevensonii

Trechispora stevensonii PP Kozinecká stráň, teplomilná doubrava, větev Fagus, 23.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Trechispora stevensonii

Trechispora stevensonii PR Loužek, tvrdý luh, fragment silné větve Quercus, 19.2.2016, (c) Lucie Zíbarová