Xylodon spathulatus (Kornatec lopatkovitý)

Syn.: Hyphodontia spathulata

Kornatcovitá houba rostoucí roztroušeně až místy hojně na dřevě jehličnanů (smrk, jedle) méně i listnáčů. Spory (téměř)kulovité, v hymeniu zaškrcované cystidy často s protaženým zúženým vrcholem. Od podobného a hojnějšího kornatce krátkoostného (Xylodon brevisetus) se odlišuje výrazně delšími a často zploštělými ostny. Viz kornatec dubový (Xylodon quercinus) s válcovitými sporami.

 

Xylodon spathulatus

Xylodon spathulatus NPR Břehyně-Pecopala, podmáčená smrčina, kmen Picea, 11.8.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Xylodon spathulatus

Xylodon spathulatus EVL Údolí Lužnice a Pochválovského potoka, suťový les, kmen Abies, 17.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Xylodon spathulatus

Xylodon spathulatus NPP Klokočka, mokřadní olšina, padlý kmen Pinus, 29.6.2015, (c) Lucie Zíbarová