Trechispora microspora (Trechispora drobnovýtrusá, T. jehličkatá)

Plodnice tvoří jemný a nenápadný povlak na dřevu listnáčů, vzhledem připomíná např. některé zástupce rodu kornatečka (Athelia). Od ostatních zástupců rodu se odlišuje mikroskopicky (drobné takřka kulovité spory a svazky jehličkovitých krystalků v subhymeniu). Patrně nepříliš vzácný druh.

 

Trechispora microspora

Trechispora microspora Černý vrch u Kotviny, výsadba klenu, větev Acer pseudoplatanus, 15.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Trechispora microspora

Trechispora microspora Obírka, suťový les, kmen Abies, 15.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Trechispora microspora

Trechispora microspora NPR Velký Špičák, jedlobučina, kmen Abies, 8.4.2016, (c) Lucie Zíbarová