Sistotrema oblongisporum (Rozděrka stříbřitá)

Roztroušeně se vyskytující druh kornatcovité houby rostoucí předvším na dřevě listnáčů (vrba, olše), méně často jehličnanů, ale i různých rostlinných zbytcích, opadu aj. Od podobných druhů se pozná pouze mikroskopicky. Taxonomicky nedořešná skupina.

 

Sistotrema oblongisporum

Sistotrema oblongisporum Libochovany, teplomilná acidofilní doubrava, větev Quercus, 29.12.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Sistotrema oblongisporum

Sistotrema oblongisporum Šanov, potoční luh, fragment kmene Salix, 5.4.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Sistotrema oblongisporum

Sistotrema oblongisporum Deštnice, teplomilná doubrava, silně rozložený kmen Quercus, 7.3.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Sistotrema oblongisporum

Sistotrema oblongisporum NPP Jestřebské slatiny, podmáčená smrčina, větev Frangula, 3.4.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Sistotrema oblongisporum

Sistotrema oblongisporum Vápenný Podol, zarůstající haldy, větev Crataegus, 17.4.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Sistotrema oblongisporum

Sistotrema oblongisporum Velká Javorská, Bobří soutěska, potoční luh, padlý kmen Salix, 24.2.2015, (c) Lucie Zíbarová