Sertulicium niveocremeum (Rozděrka bledokrémová)

Syn.: Sistotremastrum niveocremeum

Roztroušeně se vyskytující tenká kornatcovitá houba rostoucí na mrtvém, zpravidla silně rozloženém a vlhkém dřevě listnáčů. Od podobných druhů se pozná pouze na základě mikroskopických znaků (víceméně válcovité bazidie s různorodým (4-6) počtem sterigmat, přítomnost přezek, výtrusy úzce eliptické až válcovité 6-9 x 2.5-3 μm). Tvoří plodnice především přes zimu. Z dříve široce pojímaného druhu Sistotemastrum niveocremeum se nedávno oddělily druhy Sertulicium granuliferum s tlustšími plodnicemi s dobře vyvinutým subikulem a o něco menšími sporami a Sertulicium lateclavigerum s velmi tenkými plodnicemi a rovněž o něco menšími sporami. Další dva druhy rodu (Sertulicium vernale, Sertulicium jacksonii) rostou na jehličnanech. Viz též rozděrka švédská (Sistotremastrum suecicum) a Sistotremastrum mendax na jehličnanech a s tlustšími plodnicemi.

 

Sistotremastrum niveocremeum

Sertulicium niveocremeum NPR Karlštejn, dubohabřina, větev Quercus, 25.4.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Sistotremastrum niveocremeum

Sertulicium cf. niveocremeum PR Žernov, podmáčený porost křovitých vrb, kmen Populus tremula, 6.2.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Sistotremastrum niveocremeum

Sertulicium cf. niveocremeum PR Žernov, podmáčený porost křovitých vrb, kmen Populus tremula, 6.2.2016, (c) Lucie Zíbarová