Trechispora confinis (Trechispora)

Hojně se vyskytující kornatcovitá houba rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů (nejčastěji dub, ale buk, líska, habr aj.), méně často jehličnanů. Význačná mikroskopickými znaky: přezky na hyfám přítomny, bazidie tetrasporické, spory široce eliptické, hladké, neamyloidní, silnostěnné 3-3,5 x 2,5 μm. Mikroskopicky velmi podobná trechispora tmavnoucí (Trechispora coharens) se odlišuje plodnicemi jen volně připojenými k substrátu a o něco málo většími sporami (3,5-4,5 x 2,5-3 μm).

 

Trechispora confinis

Trechispora confinis Topoľové hony, tvrdý luh,spodní strana kůry na padlém kmeni Quercus, 10.11.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Trechispora confinis

Trechispora confinis Konětopy, vápnomilná bučina, fragment kmene Fagus, 26.6.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Trechispora confinis

Trechispora confinis PP Na Černčí, lesostepní bor, větev Pinus, 31.10.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Trechispora confinis

Trechispora confinis PR Studený vrch, acidofilní bučina, fragment kmene Fagus, 17.3.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Trechispora confinis

Trechispora confinis Obírka, suťový les, kmen Abies, 15.8.2015, (c) Lucie Zíbarová