Paullicorticium pearsonii (Kornateček Pearsonův)

Nenápadná kornatcovitá houba rostoucí na dřevě jehličnanů, zejm. borovic. Plodnice jsou za sucha prakticky neviditelné. Od podobných druhů se pozná pouze mikroskopicky. Rod význačný krátkými obráceně kuželovitými bazidiemi s 5-8 sterigmaty, k. Pearsonův se od ostatních druhů rodu (např. Paullicorticium ansatum) spolehlivě pozná hyfami bez přezek a lodičkovitými výtrusy.

 

Paullicorticium pearsonii

Paullicorticium pearsonii Konětopy, výsadba borovice černé, větev Pinus nigra, 26.6.2015, (c) Lucie Zíbarová