Sphaerobasidium minutum (Kornateček)

Velmi nenápadná kornatcovitá houba rostoucí na mrtvém dřevě jehličnanů, vzácněji i listnáčů. Druh je význačný pouze mikroskopickými znaky (kapitátní cystidy, drobné bazidie). Patrně přehlížený druh, nejčasteji se dá nalézt v teplejší části roku po období intenzivnějších dešťů.

 

Sphaerobasidium minutum

Sphaerobasidium minutum Litvínov, Pekelské údolí, potoční luh, vlhký kmínek Picea, 31.7.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Sphaerobasidium minutum

Sphaerobasidium minutum PR Sedloňovký vrch, horská bučina, kmen Picea, 2.7.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Sphaerobasidium minutum

Sphaerobasidium minutum NPR Velká Niva, podmáčená smrčina, kmen Picea, 7.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Sphaerobasidium minutum

Sphaerobasidium minutum NPP Jestřebské slatiny, kulturní bor, větev Pinus, 3.7.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Sphaerobasidium minutum

Sphaerobasidium minutum PR Stráně Hlubokého dolu, dubohabřina, kmen Pinus, 13.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Sphaerobasidium minutum

Sphaerobasidium minutum Fojtovice, acidofilní bučina, silně rozložený kmen jehličnanu, 22.4.2023, (c) Lucie Zíbarová