Tomentella sublilacina (Vatička vínověhnědá)

Hojná vatičkovitá houba rostoucí na zemi, opadu či mrtvém dřevě. Mykorhizní. Od podobných druhů se pozná spolehlivě mikroskopicky (nápadně zkrácené a rozšířené hyfy v subhymeniu, ±trojúhelníkovité ostnité výtrusy, hyfy s přezkami).

 

Tomentella sublilacina

Tomentella sublilacina PR Hraniční louka, podmáčená smrčina, padlý kmen Picea abies, 3.7.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Tomentella sublilacina

Tomentella sublilacina NPP Jestřebské slatiny, kulturní bor, větev Pinus, 26.10.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Tomentella sublilacina

Tomentella sublilacina NP Krkonoše, Svorová hora, horská smrčina, silně rozložený kmen Picea, 7.9.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Tomentella sublilacina

Tomentella sublilacina PR Fabián, květnatá bučina, fragment kmene Fagus, sub Picea, Fagus, 7.10.2017, (c) Lucie Zíbarová