Peniophora aurantiaca (Kornatka oranžová)

Roztroušeně až vzácně se vyskytující druh rostoucí na odumřelých větvích listnáčů, hlavně olše. Z ČR udávána hlavně z olše zelené, ale vyskytuje se i na ostatních zástupcích rodu. Od ostaních podobně zbarevných kornatek (např. běžné k. masové - Peniophora incarnata) se odlišuje velkými výtrusy (14-18 x 8-10 µm). Kornatka Erikssonova (Peniophora erikssonii) se odlišuje absencí přezek na hyfách. Viz též kornatka masová (Peniophora laeta). Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh).

 

Peniophora aurantiaca

Peniophora aurantiaca Klení, kulturní smrčina, příkop u cesty, trčí větev Alnus viridis, 9.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Peniophora aurantiaca

Peniophora aurantiaca Klení, kulturní smrčina, příkop u cesty, trčí větev Alnus viridis, 9.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Peniophora aurantiaca

Peniophora aurantiaca Alp Flix [CH], porost olše zelené, trčící větev Alnus viridis, 7.8.2022, (c) Lucie Zíbarová