Athelia bombacina (Kornatečka válcovýtrusá)

Roztroušeně až hojně se vyskytující druh kornatcovité houby rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů i jehličnanů, ale i opadu či řapících kapradin. Od příbuzných druhů se pozná pouze mikroskopicky (přítomnost přezek na všech septech, spory úzece eliptické až válcovité 5-6 x 2,5-2,75 μm).

Athelia bombacina

Athelia bombacina PP Rychnovský vrch, suťový les, větev Tilia, 29.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Athelia bombacina

Athelia bombacina NPR Karlštejn, dubohabřina, větev Corylus, 14.6.2016, (c) Lucie Zíbarová