Scytinostromella heterogenea (Kornateček proměnlivý)

Syn.: Gloeocystidiellum heterogeneum

Vzácná kornatcovitá houba rostoucí na mrtvém dřevě jehličnanů, méně často listnáčů, zejména ve vyšších polohách a přirozených porostech. Význačná plodnicemi jen volně přirostlými k substrátu, na okraji s rhizomorfami a mikroskopickými znaky: hyfový systém dimitický, skeletové hyfy zakončené jako inkrustované pseudocystidy, generativní hyfy s přezkami, kromě pseudocystid se v hymeniu nalézají i gloeocystidy, basidie tetrasporické, spory široce eliptické, silnostěnné, ornamentované a silně amyloidní, cca 3,5-4,5 x 2,5-3,5 μm. Další dva druhy rodu (Scytinostromella humifaciens, Scytinostromella nannfeldtii) v Evropě nemají pseudocystidy. Viz někdy podobná kornatečka měkká (Hypochniciellum molle).

 

Scytinostromella heterogenea

Scytinostromella heterogenea NPR Boubínský prales, jedlobučina, kmen Picea, 3.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Scytinostromella heterogenea

Scytinostromella heterogenea PR Karvanice, suťový les, fragment kmene Picea, 17.10.2016, (c) Lucie Zíbarová