Hypochniciellum molle (Kornatečka měkká)

Syn.: Amylocorticiellum molle

Vzácná kornatcovitá houba rostoucí na mrtvém, často opracovaném dřevě jehličnanů (typicky na spodní straně), spíše ve vyšších polohách. Plodnice měkké a snadno oddělitelné od substrátu. Od podobných druhů se pozná mikroskopickými znaky (silnostěnné, slabě amyloidní spory, nápadné válcovité cystidy). Kornateček proměnlivý (Scytinostromella heterogenea) tvoří podobné polodnice avšak s ornamenotvanými sporami a hojnými pseudocystidami.

 

Hypochniciellum molle

Hypochniciellum molle Rostejn, jedlobučina, plaňka z oplocenky, 14.4.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypochniciellum molle

Hypochniciellum molle Mnichov, smrčina, spodní stana ležícího prkna, 24.10.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypochniciellum molle

Hypochniciellum molle PR Libochovka, suťový les, plaňka z oplocenky, 14.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypochniciellum molle

Hypochniciellum molle Mnichov, smrčina, spodní stana ležícího prkna, 24.10.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypochniciellum molle

Hypochniciellum molle NPR Zhejral, povalový chodníček, 10.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypochniciellum molle

Hypochniciellum molle Alp Flix [CH], horská smrčina, spodní strana kmene Picea, 11.8.2022, (c) Lucie Zíbarová