Trechispora laevis (Trechispora hladká, kornatec hladký)

Patrně vzácná kornatcovitá houba rostoucí na mrtvém dřevě jehličnanů, převážně ve vyšších a chladnějších polohách. Význačná hladkým hymenoforem a mikroskopicky zejm. osténkatými sporami s konkávní adaxiální stranou (cca 3,5-4 x 2,2,5 μm, mimo ornamentiky); přezky na hyfách přítomny, bez krystalků v pletivech, cystidy nepřítomny, bazidie tetrasporické terminální. Viz Trechispora dimitica a Trechispora caucasica.

 

Trechispora laevis

Trechispora laevis NPR Boubínský prales, jedlobučina, kmen Picea, 3.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Trechispora laevis

Trechispora laevis NP Krkonoše, Modrý důl, horská smrčina, kmen Picea, 23.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Trechispora laevis

Trechispora laevis EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, dubohabřina, opadlá kůra Tilia, 18.6.2019, (c) Lucie Zíbarová