Trechispora caucasica (Trechispora kavkazská)

Patrně vzácnější kornatcovitá houba rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů i jehličnanů, ale i řapících kapradin a různém jiném detritu. V rámci rodu význačná hladkým hymeniem, ventrálně konkávními bradavčitými sporami a přítomností nepohlavního stadia. Trechispora hladká (Trechispora laevis) a Trechispora dimitica mají podobné spory, ale menší, obě nemají nepohlavní stadium a u T. dimitica jsou navíc v subikulu skeletové hyfy a na hyfách přítomné hojné jehlicovité krystalky.

 

Trechispora caucasica

Trechispora caucasica PR Království, tvrdý luh, kmen Alnus, 24.7.2020, (c) Lucie Zíbarová