Sistotrema resinicystidium (Rozděrka jantarová)

Patrně vzácná kornatcovitá houba rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů i jehličnanů. Druh význačný mikroskopickými znaky: přezky přítomny, gloeocystidy, zaškrcované, s žlutohnědým obsahem, bazidie urnovité s (6-)8 sterigmaty, spory eliptické, hladké, neamyloidní, 4-5 x 2-2.5 μm. Rozděrka korunkatá (Sistotrema coroniferum) má gloeocystidy méně výrazně zaškrcované, jen s nažloutlým obsahem a větší, ledvinité až téměř rozhlíčkovité spory. Rozděrka Sernanderova (Sistotrema sernanderi) a rozděrka Sistotrema gloeocystidiatum mají bazidie jen se 4 sterigmaty.

 

Sistotrema resinicystidium

Sistotrema resinicystidium PR U Nového hradu, dubohabřina, kmen Tilia, 13.5.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Sistotrema resinicystidium

Sistotrema resinicystidium PR Sedloňovský vrch, horská polokulturní smrčina, větev Picea, 2.7.2020, (c) Lucie Zíbarová