Gloeodontia columbiensis (Kornatec)

Velmi vzácný druh kornatcovité houby rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů. Význačný zoubkatým hymenoforem, amyloidními ornamentovanými výtrusy a dvěma typy cystid v hymeniu - gloeocystidami a inkrustovanými pseudocystidami, které jsou zakončením skeletových hyf. Ostnateček křehký (Dentipellis fragilis) mívá delší ostny a chybí mu inkrustované pseudocystidy a skeletové hyfy. Na první pohled připomíná trochu brevicelicium zrnité (Brevicellicium olivascens) s neamyloidními, hladkými a typicky turbinátními sporami.

 

Gloeodontia columbiensis

Gloeodontia columbiensis CHA Sihoť [SK], tvrdý luh, větev Tilia, 16.4.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Gloeodontia columbiensis

Gloeodontia columbiensis PR Dunajské ostrovy [SK], měkký luh, fragment kmene Fraxinus(?), 3.5.2019, (c) Lucie Zíbarová