Amylocorticium subincarnatum (Kornatec)

Dosti vzácná kornatcovitá houba rostoucí na mrtvém dřevě jehličnanů (smrk, borovice; nejčastěji na odkorněných kmenech), méně často listnáčů. Nápadná žlutými (ve stáří s červenavými tóny) plodnicemi, přítomností hyfoidních cystid a úzce eliptickými amyloidními sporami (4-5 x 2,25-2.75 μm ve vyobrazeném materiálu z Velké nivy). Rovněž vzácný kornatec žluťoučký (Amylocorticium subsulphureum) má mít delší válcovité až téměř alantoidní spory (6-8 x 2-25 μm podle Larsson et Ryvarden 2021, údajně však velmi variabilní i v rámci jedné plodnice) a plodnice mají být menší a tenčí.

 

Amylocorticium subincarnatum

Amylocorticium subincarnatum NPR Žofínský prales, jedlobučina, padlý kmen Picea?, 25.9.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Amylocorticium subincarnatum

Amylocorticium subincarnatum NPR Velká niva, podmáčená smrčina, padlý kmen Picea, 22.9.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Amylocorticium subincarnatum

Amylocorticium subincarnatum NPR Žofínský prales, jedlobučina, padlý kmen Picea?, 25.9.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Amylocorticium subincarnatum

Amylocorticium subincarnatum NPR Žofínský prales, jedlobučina, padlý kmen Picea, 26.9.2023, (c) Lucie Zíbarová