Serpula himantioides (Dřevomorka lesní)

Roztroušeně se vyskytující kornatcovitá houba rostoucí v chladnější části roku na mrtvém dřevě jehličnanů, vzácněji i listnáčů. Způsobuje hnědou kostkovitou hnilobu. Podobná a nechvalně známá dřevomorka domácí (Serpula lacrymans) tvoří mnohem mohutnější, tlustší plodnice a ve volné přírodě se s ní setkáme spíše výjmečně. Viz dřevomorka meruňková (Leucogyrophana mollusca) a d. sesterská (Leucogyrophana sororia). Může být zaměněna i za některé zástupce blízce příbuzného rodu popraška (Coniophora), např. za poprašku sklepní (Coniophora puteana), jejichž hymenofor je maximálně bradavčitý až zvrásněný, nikoli merulioidní.

 

Serpula himantioides

Serpula himantioides NPR Břehyně-Pecopala, rašelinný bor, větev Pinus, 28.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Serpula himantioides

Serpula himantioides PP Sítovka, dubohabřina, kmínek Tilia, 24.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Serpula himantioides

Serpula himantioides EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, dubohabřina, kmen Pinus, 25.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Serpula himantioides

Serpula himantioides NPR Šúr [SK], měkký luh, fragment kmene Populus, 3.11.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Serpula himantioides

Serpula himantioides PR Údolí Doubravy, suťový les, padlý kmen Picea, 6.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Serpula himantioides

Serpula himantioides NPR Červené blato, rašelinný bor, padlý kmen Pinus, 22.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Serpula himantioides

Serpula himantioides NPR Červené blato, rašelinný bor, padlý kmen Pinus, 22.9.2012, (c) Lucie Zíbarová